PROJECTE DE RESPONSABILITAT SOCIAL 2010

4 març 2011

La responsabilitat social Des del seu origen com a universitat pública, la Universitat de Barcelona és una universitat compromesa amb la societat i el país. Aquest sentit de compromís cal fer-lo extensiu a tota la comunitat universitària i apropar-lo al compromís de responsabilitat social. La responsabilitat social es fonamenta en tres grans eixos d?actuació: l?econòmic, el social i el mediambiental. Aquests eixos abracen totes les polítiques que es porten a terme en matèria de responsabilitat social. Cal incidir en el fet que, quan parlem de responsabilitat social, anem més enllà del compliment de les obligacions jurídiques; fem un pas endavant. Realment hem de restar indiferents davant la possibilitat d?establir millores en matèria econòmica, social o mediambiental? La responsabilitat social incideix directament en la manera de fer, en la funció i en els resultats (és a dir, el retorn a la societat).

UNIVERSITAT DE BACELONA

Periode: 2010

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.