Bon Itskhaq, fill de Vivà, jueu, ven a Girbert Isarn un alou situat dins els murs de la ciutat de Barcelona, al lloc dit Aladins, sota el castell de Regomir, per 14 mancusos d’or de moneda i pes corrents a Barcelona.

28 octubre 2008

(Jo, Itskhaq, fill de Xaltiel, vaig fer aquesta venta a ‘don’ Gibert Isarn per 14 peces d’or de la moneda ‘enees’ (mancús)[a], pesades una a una, a raó de 10 per unça, de la mesura que hi ha en aquest territori, situat en un lloc anomenat Regomir. Jo li vaig vendre tot tal com està estipulat més amunt, en el seu escrit (text en llatí), sense cap reserva en aquest món. Ell m’incita a facilitar, davant d’ell o davant dels seus representants, qualsevol dificultat que pogués sorgir per raó d’aquesta venda, per la compra feta davant dels nostres testimonis sotasignats per mestre Itskhaq. Hem escrit i signat la present acta aquest dimarts, novè dia dels mes de Tamuz, l’any 827/ de l’era de la Creació (27 de juny de 1067), segons el còmput que nosaltres seguim aquí, a la vila de Barcelona. Tot el que s’ha escrit aquí és ferm i valedor. (Signat:) Natan, fill de rabí Iehudà [signe]; Xelomó, fill de rabí Iehudà [signe].)

a. Miret i Schwab llegiren ‘mines’ i ho interpretaren com una abreviatura de mancús. En realitat es tracta dels mancusos de Barcelona encunyats per Enees. Vegeu doc. núm. 2 del present regest.

2. Segueix en hebreu:

Periode: 1066, juny, 25

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.